Puska Puttaajat Ry
Ylimääräinen kokous
Aika: 22.11.2015, klo 15.00
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka (Peurungantie 85, 41340 Laukaa), kokoustila 3

PÖYTÄKIRJA 22.11.2015
Paikalla: Simo Väisänen, Sami Väisänen, Visa Ruuhinen, Pauli Pottonen, Anja Kilpivaara-Parkki, Jorma Parkki, Matti Penttilä.

1. Kokous avattiin klo 15:15.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Matti Penttilä.

3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

4. Hyväksyttiin esityslista.

5. Sääntömuutos hyväksyttiin hallituksen ehdottamalla tavalla yksimielisesti – äänestystä ei tarvittu.

6. Ei muita esille tulleita asioita.

7. Kokous päätettiin klo 15:20.

 

Terveisin,

Matti Penttilä, PP varapuheenjohtaja

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...