Jyväskylän yliopiston harrastajatutkimus

 

Tämän Jyväskylän yliopiston toteuttaman frisbeegolfin harrastajatutkimuksen tavoitteena on selvittää erityisesti frisbeegolffareiden tarpeita. Hanke tuottaa tietoa Keski-Suomen alueen frisbeegolfin harrastajien profiileista, harrastamiseen käytettävistä varoista, kiinnostuksesta teknologian hyödyntämiseen, matkailualttiudesta sekä muista lajin liiketoimintapotentiaalin vaikuttavista tekijöistä yksityisten harrastajien näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimusaineisto kerätään sähköisen Webropol-lomakkeen avulla, jonka löydät alla olevasta linkistä.

https://link.webropolsurveys.com/S/6EEE40E1C181023B

Tutkimustulosten pohjalta tuotetaan tietoa frisbeegolfin kehittämisen jatkotyöhön. Olet saanut tämän tiedon, koska harrastat frisbeegolfia. Saat halutessasi lisätietoa tutkimuksesta tutkijaryhmän jäseniltä missä vaiheessa tahansa. Osallistumalla tutkimukseen olet mukana kehittämässä frisbeegolfia. Tämän kansallisestikin merkittävän tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään frisbeegolfin harrastamismahdollisuuksienkehittämisessä, markkinoinnissa ja tutkimuksessa. Liikuntatieteiden tiedekunnan opinnäytetöiden lisäksi tutkimuksesta tullaan julkaisemaan kansallisia ja kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja, ja tuloksista tullaan kertomaan alan kansallisissa ja kansainvälisissä kongressi- ja seminaariesityksissä.

Vastauksia odotamme 31.5. 2017 mennessä.

 

Tutkijoiden yhteystiedot Vastuulliset tutkijat: 1) Hanna Vehmas, yliopistonlehtori (FT, VTM, Liikuntatieteellinen tiedekunta, PL 35 (L), 40014 Jyväskylän yliopisto. Puh 040 805 3977, s.posti: hanna.m.vehmas@jyu.fi 2) Arja Piirainen, yliopistonlehtori (FT, TtM, KM, ft). Liikuntatieteellinen tiedekunta, PL 35 (viv), 40014 Jyväskylän yliopisto. Puh. 040 805 3585 /s.posti: arja.piirainen@jyu.fi 3) Pertti Matilainen, (tilastotieteilijä), Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. Puh.040 805 3963 /s.posti: pertti.j.matilainen@jyu.fi

Kiitos osallistumisestasi

Hanna, Arja ja Pertti