PUSKA PUTTAAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2022

Aika                    18.5.2022 klo. 18.00  

Paikka               Peurunka + Teams

ESITYSLISTA  

-Kokouksen avaus

-Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa

-Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  

-Esitetään Toimintakertomus 2021  

-Esitetään Tuloslaskelma 2021 ja toiminnantarkastajan lausunto  

-Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

-Kokouksen päättäminen  

Hallitus Puska Puttaajat Ry