Puskaputtaajat Ry:n sääntömääräinen syyskokous 16.12.2022

Puska Puttaajat Ry 16.12.2023

PUSKA PUTTAAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2022

Aika 16.12.2022 klo. 18.00

Paikka Peurunka + Teams mahdollisuus

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
varatoiminnantarkastajat.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.

8. Kokouksen päättäminen

TEAMS linkki kokoukseen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/