Kaikki kirjoittajan Minna artikkelit

PUSKA PUTTAAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2023

Puska Puttaajat Ry 10.12.2023

PUSKA PUTTAAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2023

Aika                    17.12.2022 klo. 15.00  

Paikka               Peurunka + Teams

https://teams.live.com/meet/944256180845?p=zDzB8oMBsueiWAid

ESITYSLISTA  

Käsiteltävät asiat:

-Kokouksen avaus

-Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

-Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-Hyväksytään kokouksen työjärjestys

-Esitetään Toimintakertomus 2022  

-Esitetään Tuloslaskelma 2022 ja toiminnantarkastajan lausunto  

-Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

-Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

-Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

-Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.

Kokouksen päättäminen

Hallitus

Puska Puttaajat Ry