Vuosikokouskutsu

PUSKA PUTTAAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄT JA SYYSKOKOUS 2019

Aika                   7.12.2019 klo. 15.00
Paikka               Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa  

ESITYSLISTA KEVÄTKOKOUS
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri  ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
7 Kokouksen päättäminen  

ESITYSLISTA SYYSKOKOUS
1 Kokouksen avaus
2  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
6 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksunsuuruus seuraavalle vuodelle.
8 Kokouksen päättäminen