ylimääräinen vuosikokous

Kutsu Puska Puttaajat Ry:n ylimääräiseen vuosikokoukseen
Aika: Sunnuntai 12.4.2015, klo 12.00.
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka, kokoustila selviää tarkemmin myöhemmin
Asiat: Kokoukselle on valmisteltu esityslista

Kokouksessa tullaan käsittelemään seuraavia asioita:
· Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
· Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Terveisin,
Ville Kolari, puheenjohtaja

—————–

Puska Puttaajat ry                                                                                  KOKOUSKUTSU
Kylpylähotelli Peurunka
Peurungantie 85

41340 Laukaa                                                                                              12.4.2015

pp@puskaputtaajat.com

ESITYSLISTA 12.4.2015

1. Yhdistyksen taloudenhoitaja esittelee vuoden 2014 tilinpäätöksen
· Esitetään vuoden 2014 hallituksen jäsenille vastuuvapauden myöntämistä.

2. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
· Esitetään, että sääntöjen kohtaa 6 ”Yhdistyksenasioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme (3) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.”muutetaan siten, että vastaisuudessa ” Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kymmeneen (4-10) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.”

· Esitetään, että sääntöjen kohtaa 6 ”Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.” muutetaan siten, että vastaisuudessa ” Toimintakausi valituille hallituksen jäsenille on yksi (1) kalenterivuosi.”

· Esitetään, että sääntöjen kohtaa 7 ”Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri,kukin yksin.”muutetaan siten, että vastaisuudessa ” Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, kukin yksin.”

· Esitetään, että sääntöjen kohtaa 8 ” Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.”muutetaan siten, että vastaisuudessa ” Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineenja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.”

· Esitetään, että sääntöjen kohtaa 9 ” Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.”muutetaan siten, että vastaisuudessa ” Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.”

· Esitetään, että sääntöjen kohtaa 10 ”Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla sähköposteilla.”muutetaan siten, että vastaisuudessa ” Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi sähköpostin tai yhdistyksen www-sivujen välityksellä.”

3. Ensimmäinen syyskokous järjestetään syksyllä 2015.

Koko Suomen frisbeegolfseura