PUSKA PUTTAAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2021

Aika 18.4.2021 klo. 18.00

Paikka Teams palaveri

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään Toimintakertomus 2020
  6. Esitetään Tuloslaskelma 2020 ja toiminnantarkastajan lausunto
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  8. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Puska Puttaajat Ry