Puska Puttaajat ry:n vuosikokous

Kokouskutsu Puska Puttaajat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Puska Puttaajat Ry:n vuosikokous
Aika: Sunnuntai 4.1.2015  klo 10.00
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka, kokoustila 7.

Käsittelemme kokouksessa sääntömääräiset asiat.

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä  jäsenmaksun suuruus vuodelle 2015.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet kaudelle 2015.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10. Muut asiat.