Kutsu Puska Puttaajat ry:n ylimääräiseen kokoukseen

Aika: Sunnuntai 22.11.2015, klo 15:00
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka (Peurungantie 85, 41340 Laukaa), kokoustila 3

Käsiteltävät asiat
Kokoukselle on valmisteltu esityslista, joka on liitteenä.
Kokouksessa tullaan käsittelemään seuraavia asioita:
1. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Liite: Esityslista

Terveisin,
Matti Penttilä, PP vara-puheenjohtaja

—————-

Esityslista 22.11.2015
• Kokouksen avaus
• Kokouksen toimihenkilöiden valinta
• puheenjohtaja
• sihteeri
• Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
• Esityslistan hyväksyminen
• Äänestetään sääntömuutoksesta yhdistyksen sääntöihin (sääntömuutosehdotus kuvattuna alla)
• Muut esille tulevat asiat
• Kokouksen päättäminen

—————-

Sääntömuutos ehdotus
Muutetaan sääntöjä, jotta toimintasuunnitelma, budjetti ja jäsenmaksun suuruus voidaan vahvistaa kevätkokouksen sijaan jo syykokouksessa.

Muutettavat sääntökohdat:

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen jäsenmaksun, jonka suuruus vahvistetaan joko yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu voivat olla erisuuruiset. Kunniajäsen ei ole maksuvelvollinen.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle. 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.